עורכי דין ייפוי כוח מתמשך בקריות

תחליף חדשני ומהפכני לאפוטרופסות כאשר המחוקק התיר לעו"ד שעבר הכשרה ייעודית בנושא מטעם משרד המשפטים – האפוטרופוס הכללי והוסמך לעסוק בכך, לערוך ייפוי כוח מתמשך אשר ייחודו בכך שהינו מאפשר לאדם לתכנן את עתיד חייו בעודו מוגדר "כשיר" ולמנות מיופה כוח מטעמו שיוכל להוציא לפועל את החלטותיו המקדימות של מייפה הכוח וכן  לקבל החלטות בשעת הצורך (בעת שרופא יכריז כי אינו כשיר עוד לקבלת החלטות) והכל בהתבסס על רצון וצרכי המייפה באותה העת. למעשה מדובר בכלי שחוסך זמן/ עוגמת נפש/ כספים רבים למשפחה ולמייפה עבור אגרות/ ניהול דו"חות/ מתן דיווחים כפי שנהוג בהליך אפוטרופסות.

דילוג לתוכן