עורכי דין דיני משפחה בקריות

ניהול וליווי בהליך גירושין, הסכמי ממון, ירושה, צוואות, ייפוי כח מתמשך, צווי הגנה ועוד.

הסכמים לדוג'

הסכמי גירושין – הסכם המתאים לזוג החפץ להיפרד בהבנה והסכמה הדדית, מתוך רצון להימנע מניהול הליך משפטי העשוי להיות כואב, מסורבל ויקר ובפרק זמן קצר יחסית.

הסכמי שלום בית – לעיתים ניתן לגשר על מחלוקות ואי הסכמות למיניהן בקרב בני זוג ובכך לחסוך את עוגמת הנפש הכרוכה בהליך גירושין כואב ויקר באמצעות עריכת הסכם שלום בית אשר יכלול את התנאים לגביהם הסכימו בני הזוג החלוקים ואף סנקציות מוסכמות מראש למקרה של הפרת ההסכם.

ישנה אפשרות נוספת הנקראת הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, זאת במקרה בו הצדדים מעוניינים לפרט את התנאים לניסיון החיים המשותפים בתקופת שלום הבית ובנוסף יכיל ההסכם סעיפים של הסכם גירושין סטנדרטי למקרה בו ניסיון שלום הבית לא צלח.

הסכמי ממון – עריכת הסכמי ממון לבני זוג טרם נישואיהם ואף לאחר מכן נועדו להבטיח את זכויותיהם הבלעדיות בנכסיהם וממונם.

הסכם ממון טרם נישואין – בשל הגידול החד במספר מקרי הגירושין בישראל, הסכמי ממון הפכו לנחוצים ואף מקובלים יותר מבעבר. 

לעיתים בשל העלייה הניכרת בגיל הממוצע של בני הזוג החפצים להינשא , מגיע מי מהצדדים עם רכוש, עסקים ונכסים אשר נצברו קודם למועד הנישואין,  לחילופין, ישנם לא מעט מקרים בהם הורי אחד מבני הזוג סייעו לו במימון רכישת דירת מגורים ו/או עסק, או כאשר מי מהצדדים ירש נכס או סכומי כסף מהותיים. דהיינו, כל המגיע לנישואין עם רכוש כלשהו ואינו מעוניין כי יאוזן עם הצד השני , הרי שהסכם הממון יגן עליו.

הסכם הממון הינו הכלי המשפטי ומקור ההגנה על נכסיך וממונך, באמצעותו ניתן לקבוע מראש לגבי חלוקת רכוש בין בני הזוג ובכך למעשה למנוע התכתשות עתידית במקרה של גירושין.

הסכם ממון לאחר הנישואין – כאשר בני זוג לא חתמו על הסכם ממון לפני שנישאו תהא הסיבה אשר תהא, חשש לכעסים, אי הסכמה הצד השני, פחד שמא החתונה תתבטל, ובחלוף זמן לאחר נישואי הזוג, עקב אי הסכמות, עקב לחץ אשר מופנה מהורי אחד הצדדים או מכל סיבה אחרת, אחד מבני הזוג מחליט לפתע לדרוש לחתום על הסכם ממון.

ככל וישנה הסכמה בין הצדדים, הרי שנותר להם לערוך הסכם ממון אשר יסדיר את כל ענייניהם הרכושיים ויקבע מראש את אשר יעלה בגורל הרכוש ככל שבני הזוג יחליטו להתגרש. כן על בני הזוג לפנות לבית המשפט לעינייני משפחה לחילופין לבית הדין הרבני וזאת לצורך אישורו של ההסכם עפ"י חוק יחסי ממון.

הסכמי הורות משותפת – הסכמים הנערכים בין זוג הורים המחליט לגדל ילד במשותף תוך נשיאה משותפת באחריות ההורית.

עריכת הסכם הורות משותפת רלבנטי לזוג הורים אשר מעוניין להסדיר את חלוקת האחריות ההורית, כמו גם לזוגות חד מיניים, שותפים, זוג אשר יצר קשר לצורך הבאת ילד לעולם וגידולו יחד ועוד, אשר חפצים לגדל ילד במשותף באופן הנוח והמתאים להם. במקרים אלו, אנו נשב עם הזוג, נשמע את רחשי ליבם, נבין את צרכיהם האמיתיים, ובהתבסס על כך נערוך הסכם  הצופה פני עתיד.

גירושין – ניהול תיקי גירושין ברגישות מקסימאלית, בשיתוף פעולה ותוך ניסיון אמיתי לסיים את ההליך המשפטי ללא התכתשות מיותרת וכואבת באופן שיטיב עמכם ועם ילדיכם.

תביעה לשלום בית – מצויה בסמכותו של בית הדין הרבני. ככל ואחד מבני הזוג מעוניין להתגרש והצד השני אינו מעוניין, ייתכן כי הצד שכנגד יבקש מבית הדין הרבני הליך הקרוי שלום בית. לעיתים תביעה מסוג זה זו תהיה אמיתית וכנה מתוך רצון להציל את הנישואין, אם כי לעיתים קרובות הגשת תביעת שלום הבית נועדה כטקטיקה ברובה וזאת ממגוון סיבות לדוג' נסיון התשת הצד שכנגד, משיכת זמן יקר והכל לצורך הכנעה וקביעת תכתיבים לצד שכנגד.

משמורת ילדים וחלוקת זמני שהות –  הכוונה למשמורת פיזית/חזקה על קטין ומתייחסת לסידורי הלינה  ומקום מגורי הקטין הקבועים, בשים לב לצרכי הקטין ולמסוגלות הוריו.

מזונות – מזונות הילדים נקבעים תוך בחינת פרמטרים רבים, בראש ובראשונה טובת הילד, בחינת צרכיו, בחינת רמת החיים לה הורגל ועוד. תשלום המזונות נועד לכיסוי הוצאות גידול הכרחיות כגון מזון ביגוד הנעלה ועוד.

תביעות רכוש – בעת פרידת בני זוג כאשר קיים צורך בהפרדת הנכסים המשותפים, תוגש תביעה רכושית למטרת איזון משאבי/זכויות בני הזוג.

לזוגות יהודים אשר נישאו לאחר התאריך 1.1.1974  יחולו הוראות חוק יחסי ממון המגדירים את חלוקת הזכויות הרכושיות בין בני הזוג.

ידועים בציבור – מונח משפטי המתאר קשר בין בני זוג החיים יחדיו במסגרת משפחתית וזאת אף אם אינם נשואים. ניתן לערוך הסכמי ממון בעבור בני זוג ידועים בציבור לשם הפרדה/שיתוף רכושי.

    

צוואות – צוואה הינה מסמך משפטי בו מצווה המוריש מה ייעשה ברכושו לאחר מותו.

אנו נקיים פגישה מקדמית (אחת או יותר, תלוי במורכבות הצוואה) טרם עריכת המסמך, נשמע בקשב רב את המצווה ונכין עבורכם צוואה אשר תהלום את רצונכם באשר ייעשה ברכושכם/זכויותיכם לאחר 120 שלכם.

ירושה והגשת בקשות לקבלת צווי ירושה/קיום צוואה – חוק הירושה קובע במפורש כי על מנת לחלק את עזבון המוריש יש צורך בהוצאת צו ירושה בו ירשמו פרטי היורשים וכן חלקם היחסי בעזבון. הגשת בקשה לצו ירושה לשם מימוש נכסיו של קרובכם שנפטר ולא הותיר צוואה.

במקרה שהמנוח הותיר צוואה, הגשת בקשה לצו קיום צוואה – צו המצהיר מי הם יורשי הנפטר וחלקיהם בעזבון בהתאם להוראת המצווה.

אפוטרופסות – אדם יכול לבקש מבית המשפט למנותו כאפוטרופוס על קטינים שטרם מלאו להם 18 שנה או בגירים שאינם מסוגלים לדאוג לעניינהם בעצמם. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הינו החוק המסדיר את נושא מינוי אפוטרופוס ומונה שורה של מקרים בהם רשאי בית המשפט למנות אפוטרופוס.

אנו נדאג להגיש עבורכם בקשה למינוי אפוטרופוס לשם שמירה על גופו/רכושו של יקירכם.

צווי הגנה/הטרדה מאיימת – צווי חירום הניתנים לצורך מניעת פגיעה/איום בבן משפחה/אדם כלשהו תוך הרחקת המאיים/פוגע/מטריד מסביבת המאויים. אנו נדאג להרחיק מכם ולהגן עליכם באמצעות צווי בית המשפט את מי שמטריד ומאיים עליכם על שלומכם וביטחונכם.

תביעות נזיקיות במשפחה – לאחרונה, התפתחה מגמה חדשה בפסיקה המכירה בחיובים עפ"י דיני הנזיקין במסגרת תביעות בין בני משפחה.

כך לדוגמא, הגיש משרדנו תביעה בשל הפרת הבטחת נישואין וגרימת נזק ממוני רב, תביעת לשון הרע בין בני זוג המצויים בהליך גרושין, תביעת פיצוי נזיקי בגין אלימות פיזית ומילולית ועוד.

דילוג לתוכן