עורכי דין מקרקעין בקריות

רכישת דירה חדשה מקבלן – ישנה חשיבות רבה כי כל צד לעסקת מקרקעין ילווה באופן אישי על ידי עורך דין מטעמו אשר יגן על האינטרסים שלו בלבד. רבים נוטים להתבלבל בהחשיבם את עורך הדין מטעם הקבלן לעורך דין המייצג את שני הצדדים. כאמור, עורך דין מטעם הקבלן מייצג את האנטרסים של הקבלן ואותו בלבד. משכך, חשוב כי הליווי המשפטי יחל מהרגע בו החלטתם לרכוש נכס מקבלן תוך ביצוע  הבדיקות המקדמיות הנחוצות לרבות ניהול מו"מ מקדים לצורך התאמת תנאי החוזה בעבורכם.

קניית/ מכירת דירה יד שנייה – עסקת מקרקעין הינה בין העסקאות המהותיות שיבצע אדם במהלך חייו, על כן ישנה חשיבות רבה לוודא כי הנכם מיוצגים ע"י עורך דין מטעמכם אשר ידאג לבצע עבורכם את הבדיקות המשפטיות בטרם התקשרותכם החוזית עם הצד שכנגד, ילווה אתכם לאורך הליך ההתקשרות החוזית ורישום זכויותיכם במוסדות הרלבנטיים.

פירוק שיתוף במקרקעין – כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף. כאשר המקרקעין ניתנים לחלוקה פיזית בין השותפים יבוצע פירוק בעין בין השותפים ובמידת הצורך ניתן לבצע תשלומי איזון. כשהמקרקעין לא ניתנים לחלוקה שכזו, ניתן לחלק על פי שווים באופן של מכירת המקרקעין וחלוקת הפדיון בין השותפים בהתאם לחלקם במקרקעין. 

הסכמי שכירות– הכנת הסכמי שכירות המותאמים באופן אישי וישמרו בצורה מיטבית על נכסיו וממונו של המשכיר ו/או השוכר.

 

 

דילוג לתוכן